Niet ingelogd

STOHA congres Westrand Alkmaar

De STOHA organiseerde op woensdagmiddag 18 november j.l. een congres over de toekomstige invulling van de Westrand van Alkmaar. Het is de commissie STOHA Plus gelukt om een aantal prominente sprekers uit te nodigen, die met elkaar flink in discussie zijn gegaan. Dit betroffen:

H. van Wijngaarden Curro, Inleider "Structuur Regie"
H. Meijdam VROM, Dagvoorzitter
P. Bruinooge Gemeente Alkmaar
J. Stam Gemeente Bergen
C. van Vliet Mulder Obdam
Th. Pennink Kamer van Koophandel
H. Nelissen Inholland

Het congres werd gehouden in het alom bekende AZ-stadion en de opkomst was hoog! Niet alleen de STOHA achterban heeft van zich laten horen, ook het bedrijfsleven was goed vertegenwoordigd bij het congres. De STOHA Plus organisatie opende met een voorwoord waar gerefereerd werd aan de grote hoeveelheid afgestudeerden aan de HTS Alkmaar (nu Inholland), die in de regio werkzaam zijn. Vervolgens nam dhr. H van Wijngaarden het stokje over om ons een inleiding te geven in “Structuur Regie”. Daaropvolgend was de dagvoorzitter, dhr. H. Meijdam, aan het woord en opende de discussie. Waarbij de zaal zich niet schroomde om zich te mengen in de discussie die volgde.

Na de discussie was er gelegenheid om te netwerken onder het genot van een hapje en een drankje. Tevens werd het nieuwe hoofdsponsorcontact getekend door de voorzitter van de STOHA en de directeur van Engenius. Kortom het was weer een geslaagde STOHA bijeenkomst. Op naar de volgende!

Overzicht aanmeldingen