Niet ingelogd

Excursie Kustproject Petten

11 september 2015 - De excursie naar het kustproject bij Petten.

Een onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma is het versterken van de Zwakke Schakels langs de kust van Noord-Holland door ze te verstevigen met zand. Zo ook bij de Hondsbossche en Pettemer Zeewering waar 35 miljoen m3 zand wordt aangebracht.

Een fotoverslag:

Foto 1
Foto 2
Foto 3
Foto 4
Foto 5
Foto 6
Foto 7
Foto 8
Foto 9
Foto 10

Overzicht aanmeldingen