Niet ingelogd

STOHA congres De civiele ingenieur in 'The Matrix' Alkmaar

Bouwen op én met big data

Wat betekent dit voor het kennisniveau van de civiele ingenieur?

Om die laatste vraag te kunnen beantwoorden heeft STOHA-ManEngenius op donderdagmiddag 19 mei j.l. een congres georganiseerd over het effect van big data op het werk van de toekomstige civiel ingenieur. Het is het organisatiecomité gelukt om een aantal bijzonder interessante sprekers uit te nodigen, die de deelnemers hebben meegenomen in de wereld van big data. Dit betroffen:

Filosoof, bevliegeraar, buitengewoon hoogleraar Ruud Veltenaar

Ruud Veltenaar is filosoof, trend analist, spreker, bevliegeraar, buitengewoon hoogleraar aan de London Business School en sociaal bewogen investeerder. Hij is een talent in het vertalen van trends en ontwikkelingen naar de impact ons leven en werk.

Professor of Data-Driven Business Innovation at Vrije Universiteit Amsterdam / VU, Frans Feldberg

Frans Feldberg is hoogleraar Data-Driven Business Innovation aan de faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde van de Vrije Universiteit Amsterdam. Frans is mede-oprichter van Data Science Alkmaar, het regionale kennis- en innovatiecentrum op het gebied van data science en big data, waarin de gemeente Alkmaar, Vrije Universiteit (ACBA) en het lokale bedrijfsleven intensief samenwerken. Als business consultant heeft hij ruime ervaring met de ontwikkeling en implementatie van ‘data & analytics driven’ bedrijfsmodellen, diensten en strategieën voor nationale en internationale ondernemingen.

Verkeersmanager Schiphol-Amsterdam-Almere, Niels van den Brink

Niels van den Brink is een senior adviseur op het gebied van bereikbaarheid en omgevingsmanagement bij complexe ruimtelijke- en infrastructurele projecten. Als adviseur en/of projectmanager is hij betrokken bij projecten op het gebied van regionaal verkeersmanagement, regionale afstemming van werkzaamheden (Regioregie) en het organiseren en realiseren van mobiliteit- en verkeersmaatregelen voor grootschalige onderhoud- en realisatieprojecten.

De middag stond onder leiding van Wendy Kooijman, Contractmanager Waterschap Drents Overijsselse Delta.

Wendy Kooijman geeft advies over de meest passende wijze van contracteren en samenwerking met marktpartijen, en is contractmanager voor het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Haar focus is gericht op vernieuwend samenwerken, het bundelen van krachten, pragmatisme en daadkracht. Velen kennen haar ook als de dagvoorzitter van de Asfaltdag 2015.

Tijdens de middag was er een tekenaar (Carolien Feldbrugge) van Beeldleveranciers die tijdens de presentaties tekeningen maakt met datgene wat besproken wordt. De fotograaf was een bekende: Germaine Greefkens (JC 1995 en docent aan de hogeschool Inholland). Zij is gevraagd om een sfeerimpressie te maken.

De nieuwe voorzitter van de STOHA, Stefan Bakker opende met een voorwoord waar gerefereerd werd aan de grote hoeveelheid afgestudeerden aan de HTS Alkmaar (nu Inholland), die in de regio werkzaam zijn. En het belang om als STOHA dit soort netwerkbijeenkomsten te organiseren

Ruud Veltenaar heeft vervolgens een helder en boeiend beeld van de toekomst geschetst en aangegeven waarom we op een markeerpunt in onze geschiedenis staan. De wereld verkeert niet in een financiële of economische crisis, maar in een transformatie naar een volgende fase in onze beschaving. Deze transitie raakt bijna iedereen en heeft grote invloed op ons leven en werk. Tijdens de bijeenkomst heeft Ruud Veltenaar ons duidelijkheid verschaft over de toekomst en heeft hij concrete hoop geboden op een betere wereld. Ben jij klaar voor de toekomst en in staat om ook in turbulente tijden het verschil te blijven maken?

Leuk was zijn vermelding dat zijn zoon op dit moment ook Civiele techniek studeert. Hij nam ons mee naar een groepje jongeren die zaten te chillen buiten op het terras van een cafe: Wat zien jullie? Jongeren die chillen op een terras? NEE, dit is een Casino: Alleen via een tablet, smartphone en laptop en niet in een zaal met stoffige gordijnen. Help de wereld verandert… Kijk naar een bedrijf als Uber, dat zonder bezit van auto’s, over de hele wereld een taxirit kan verzorgen of Philips die geen gloeilampen meer verkoopt maar licht.

Of Tesla dat met een aanbetaling van € 1.000,- per auto circa 240.000 auto’s heeft verkocht. Met het bedrag van 240 miljoen euro kan Tesla de fabriek bouwen die de auto’s gaat produceren. De auto’s worden naar verwachting over twee jaar geleverd.

Met (BIG)DATA… Whats is going on? wilde Frans ons als eerste laten zien dat wij inmiddels allemaal te maken hebben met “Big Data”. In What is Big data? Laat hij ons zien dat de auto inmiddels 70 verschillende signalen per minuut de wereld instuurt. Maar ook dat ons online shopgedrag en Social Media nieuwe data genereert waar dan de ontvanger weer handig op inspeelt…. Bij Why Big data speelt hij in op “Onze toekomst in 6Ds”, waarin hij de toekomstige generatie van “Cyber-physical systems” vergelijkt met de industriële revolutie. En hoe bedrijven zoals Uber, Itunes en Facebook wereldwijd een enorme groei doormaken. In het onderdeel: How can Big Data drive Business Model Innovation? beschrijft hij diverse app’s en de werking daarvan. Om bij ons vakgebied te blijven pakte hij de kabels van een hangbrug die over de hele wereld kunnen worden gemonitord.

Bij Big data: Big Change… nodigde hij ons uit om met hem de stap te maken: Question: “What are we going to do with te ‘new thing’”, must be changed in: “How are we going to change the old idea”! Als laatste gaf hij ons kort inzicht in Data Science Alkmaar: ‘Door de interactie versterken onderzoek, onderwijs, overheid en ondernemerschap elkaar en zo ontstaat er een sterke basis voor economische groei en ontwikkeling voor de regio Noord-Holland Noord.”

Hier is de link naar de presentatie van Frans Feldberg.

Verkeersmanager Schiphol-Amsterdam-Almere, Niels van den Brink

Niels is verkeersmanager bij Rijkswaterstaat op het traject Schiphol-Amsterdam-Almere. Hij heeft ons meegenomen met “Verkeersmanagement in de praktijk”. In een eerste grafiek laat hij ons zien hoe het aantal auto’s sinds 1900 exponentieel is toegenomen en naar verwachting rond 2040 zal verdubbelen ten opzichte van vandaag. Hij neemt ons mee met de verkeersmaatregelen die de SAA omvat, waaronder het inrijden van de spoorbrug bij Muiden. Opdracht van Niels was dat automobilisten zo min mogelijk hinder mochten ervaren van de afsluiting van de A1 als gevolg van het inrijden van deze nieuwe spoorbrug. Vervolgens laat hij ons zien welke informatiebronnen en technieken er zijn gebruikt om verkeersgebruikers in beeld te krijgen en zoveel mogelijk overlast te beperken. Hier wordt inzichtelijk welke technische ontwikkelingen en “Big Data” ons gaan helpen en mogelijk maken nu en in de toekomst nog beter hierop in te spelen met Social media, Tom Tom en Smartphones. Kortom een interessant kijkje in de mogelijkheden van onze mobiliteit!

Hier is de link naar de presentatie van Niels van den Brink.

Paneldiscussie

Als afsluiting van de middag ging Wendy Kooijman met de sprekers de discussie aan! Corine Bouwes, teamleider Bouwkunde en Civiele techniek aan de Hogeschool Inholland mocht daarbij de spits afbijten met een korte toelichting over de ontwikkeling van de studierichting Civiele techniek.

Het congres werd gehouden op een hele bijzonder locatie: De Telefooncentrale in Alkmaar. De opkomst was hoog! Niet alleen de STOHA achterban heeft van zich laten horen, ook waren er personeelsleden van de sponser ManEngenius en studenten van Inholland.

Natuurlijk werd het congres afgesloten met een gezellige borrel. Na de discussie was er gelegenheid om te netwerken onder het genot van een hapje en een drankje, waarbij het eerste drankje traditiegetrouw wordt aangeboden door Ron Peerdeman van Grondbalans B.V. Kortom het was weer een geslaagde STOHA bijeenkomst. Op naar de volgende!

Tijdens het congres zijn de dingen die gezegd zijn in beeld omgezet door Beeld leveranciers uit Amsterdam. Enkele van deze illustraties zie je terug in dit verslag.

Foto-impressie congres

Foto 1
Foto 2
Foto 3
Foto 4
Foto 5
Foto 6
Foto 7
Foto 8
Foto 9
Foto 10
Foto 11
Foto 12
Foto 13
Foto 14
Foto 15
Foto 16
Foto 17
Foto 18
Foto 19
Foto 20

Overzicht aanmeldingen