Niet ingelogd

Excursie - Stationseiland in Amsterdam

Op 20 september 2007 hebben zestig oud Weg- en Waterbouw studenten van de HTS Alkmaar het metro NoordZuidlijn project in Amsterdam bezocht.

In het info centrum aan de voorzijde van het Centraal Station werden wij om 14:00 uur ontvangen door een medewerker van het Projectbureau, die de koffie en cake klaar had staan. We kregen uitleg over het 10 km lange traject aan de hand van film- en animatiebeelden en vervolgens konden we indrukken opdoen in het centrum, waar maquettes, waaronder een langsdoorsnede van het gehele tracé, stonden opgesteld.

Vervolgens werden we rondgeleid door de projectleider van MNO Vervat, welke aannemer bezig is met het project IJSEI, dat gerealiseerd wordt aan de IJ-oever, parallel aan het spooremplacement. Hier komt een gescheiden vervoersknooppunt van bussen, reizigers en autoverkeer in drie lagen, overdekt door een 300 meter lange en 30 meter brede glazen overkapping met daarop in gigantisch grote rode letters "AMSTERDAM". Dat moet een prachtig gezicht zijn vanuit het vliegtuig.

Teruglopend van de IJzijde richting de borrelgelegenheid "Grand Café" boven het Stationsgebouw werd ook nog het werk onder de vijf spoorbakken (met in totaal 15 sporen) bezocht, waar voorbereidingen werden getroffen om te starten aan de oostelijke rij microtunnelingpalen van 65 meter lengte of diepte (hoe je het noemen wilt).

In het café hebben we de prima georganiseerde excursie gezellig afgesloten, waarbij een jonge deelnemer zich spontaan aanbood als kandidaat voorzitter van de STOHA.

Een kleine groep deelnemers had nog tijd van de partners gekregen om een bord Thais te gaan eten in het centrum. Zeer gezellig.

Nico Wijte

Foto 1
Foto 2
Foto 3
Foto 4

Overzicht aanmeldingen