Niet ingelogd

Project Onderdoorgangen te Heerhugowaard

Het ontwerpen en uitvoeren van 2 stuks onderdoorgangen onder de sporen HHW - Schagen en HHW - Obdam.

De onderdoorgang Kamerlingh Onnesweg (OKO) is voor 2x2 rijbanen, fiets- voetgangerspad en een duiker. De gesloten moot van de OKO weegt 4000 ton(!) en wordt tijdens een weekend-buitendienststelling ingeperst. Dit is de grootste en zwaarste inpersing ooit uitgevoerd in de Benelux.

De onderdoorgang Van Noortwijklaan (ONWL) is voor fiets- voetgangerspad. De gesloten moot van de ONWL weegt 400 ton en wordt tijdens een weekend-buitendienststelling ingeschoven.

Het project is Design & Construct en valt onder System Engineering.

Opdrachtgever: Prorail (i.o.v. gemeente Heerhugowaard en provincie Noord-Holland)
Aanneemsom: onbekend
Uitvoering: Ballast Nedam Infra

Bijdragen

Naam: Sander Houtenbos
Afstudeerjaar: 1995
Werkgever: Ballast Nedam Infra Noord West
Functie: Projectleider
Bijdrage aan het project:
Als projectleider draag ik de eindverantwoordelijkheid voor het volledige project. Ik geef hierbij sturing aan het ontwerpteam te Nieuwegein en het uitvoeringsteam ter plaatse, ben het eerste aanspreekpunt voor de opdrachtgever ProRail en overleg met alle betrokken overheidsinstanties als de gemeente Heerhugowaard en het waterschap Hollands Noorderkwartier. Belangrijkste verantwoordelijkheid is voor mij de inzet van de mensen, het handhaven van de tijds- en financiële planning, alsmede het borgen van de kwaliteit.
Naam: Jeroen van Vlaanderen
Afstudeerjaar: 1995
Werkgever: J. van Vlaanderen Projectbegeleiding
Functie: Ingehuurd door Ballast Nedam Infra als werkvoorbereider
Bijdrage aan het project:
Als werkvoorbereider op dit D&C contract betrokken bij het uitvoeringsgereed maken van het ontwerp en met de voorbereiding van de uitvoering. Belangrijk onderdeel hierin is, naast de normale wvb-werkzaamheden, de voorbereidingen van de benodigde 4 buitendienststellingen.
Naam: Dirk Pepping
Afstudeerjaar: 1994
Werkgever: VolkerRail
Functie: Hoofd Uitvoering
Bijdrage aan het project:
Hoofd Uitvoering is verantwoordelijk voor de geleverde productie tegen gestelde tijd, budget en kwaliteit. VolkerRail is onderaannemer voor Ballast Nedam en voert alle spoor gerelateerde werken uit t.a.v. de onderdoorgangen. Een goede werkvoorbereiding en logistieke afstemming met verschillende partijen is een pré. Hierin ondersteun ik het VolkerRail team
Naam: Peter de Vries
Afstudeerjaar: 1977
Werkgever: ENCI B.V.
Functie: Betontechnologisch Adviseur
Bijdrage aan het project:
De betonmortel voor het project wordt geleverd door de BEMA uit Alkmaar. Het hoogovencement CEM III/B 42,5 N LH HS voor de betonmortel wordt geleverd door onze vestiging ENCI IJmuiden. Op verzoek van de BEMA bepalen wij in ons laboratorium de chloride diffussieweerstand (RCM-waarde) van de geleverde betonspecie. De chloride diffusieweerstand is één van de parameters die de duurzaamheid van een betonconstructie bepalen.
Naam: Menno Kaandorp
Afstudeerjaar: 1994
Werkgever: Ballast Nedam Specialistisch Grondverzet
Functie: Bedrijfsleider
Bijdrage aan het project:
Ballast Nedam Specialistisch Grondverzet is het bedrijf binnen de Ballast Nedam welke gespecialiseerd is in het moeilijker grondwerk. Bouwkuipen met spoorontgravingen behoren daar ook toe. Gedurende deze buitendienststelling heeft BNSG voor de ontgraving voor de in te schuiven tunnelmoot gezorgd. Met een productie van een 300 m³ per uur is ca. 3.500 m³ in een nacht de oude spoordijk ontgraven.
Naam: Fred Groot
Afstudeerjaar: 1994
Werkgever: Ballast Nedam Infra Noord West
Functie: Bedrijfsleider
Bijdrage aan het project:
Als bedrijfsleider van de regio Noord West verantwoordelijk voor de in uitvoering zijnde projecten. Ik geef hierbij de leiding aan alle projectleiders en ben verantwoordelijk hen te voorzien van de tools (mensen, materieel en middelen) die zij nodig hebben. Zo ook voor het project Onderdoorgangen Heerhugowaard. Daarbij in dit geval ook verantwoordelijk geweest voor de tenderfase en de uiteindelijke inschrijving van zowel prijs als bedachte werkmethode.
Onderdoorgang Kamerlingh Onnesweg
Onderdoorgang Kamerlingh Onnesweg
Onderdoorgang van Noortwijklaan
Onderdoorgang van Noortwijklaan