Niet ingelogd

Project Jachthaven Schoteroog

Ontwerp, engineering en aanleg van een jachthaven met circa 140 ligplaatsen, jollenhelling en botenhelling inclusief terreininrichting, een verhard oppervlak van 4.500 m², inclusief de bouw van opstallen (clubhuis, woning en loodsen).

De jachthaven wordt ingericht met voorzieningen ten behoeve van de afname van energie en water op de steigers en voorzien van reddingsmiddelen en verlichting.

Opdrachtgever: Gemeente Haarlem
Uitvoering: Maart 2009 - juni 2010

Bijdragen

Naam: Mike Klaver
Afstudeerjaar: 2008
Werkgever: Boskalis B.V.
Functie: Calculator Werkvoorbereider
Bijdrage aan het project:

Vanaf de engineeringsfase ben ik betrokken bij het project (september 2008), in deze fase werden we bijgestaan door Boiten Raadgevende Ingenieurs.

Mijn taken bestonden/bestaan uit het opstellen van begrotingen, het maken van een uitvoeringsplan, het inkopen van materialen en het vastleggen van onderaannemers t.b.v. de realisatie van de jachthaven.

Ontwerptekening jachthaven
Ontwerptekening jachthaven