Niet ingelogd

Project Capaciteitsuitbreiding Coentunneltracé

Het project Capaciteitsuitbreiding Coentunneltracé betreft een DBFM-contract (Design, Build, Finance, Maintain) met een looptijd van 30 jaar en een totale waarde van bijna € 595 miljoen.

Coentunnel Company bestaat uit Arcadis, Besix, CFE, Dredging International, Dura Vermeer Groep, TBI Bouw (vertegenwoordigd door Haverkort Voormolen) en Vinci.

Het contract behelst het bouwen van de tweede Coentunnel, toeleidend wegenstelsel, bijbehorende kunstwerken en de verkeers- en tunneltechnische installaties alsmede de renovatie van de bestaande Coentunnel.

Coentunnel Company financiert de werkzaamheden zelf en zal tot 2037 het gehele systeem onderhouden. Tijdens deze onderhoudsperiode zal Rijkswaterstaat het consortium betalen door middel van een beschikbaarheidsvergoeding, gebaseerd op het werkelijk beschikbaar zijn van het wegsysteem voor de weggebruikers.

Opdrachtgever: Rijkswaterstaat
Uitvoering: Coentunnel Company

Bijdragen

Naam: Peter Kerkhoff
Afstudeerjaar: 1995
Werkgever: Advin B.V.
Functie: Projectmanager
Bijdrage aan het project:
Was Ontwerpleider in de Tenderfase van het ontwerpteam Cluster grond en wegen. Als ontwerpleider verantwoordelijk voor de gehele voorbereiding van de aansluitende wegvakken te weten de A10-noord, A10-west en de A8.
Naam: Peter Donckerwolcke
Afstudeerjaar: 1978
Werkgever: (in 2007) Dura Vermeer Infrastructuur BV, regio Noord-West (thans: Ballast Nedam Infra Noord West)
Functie: Adviseur realisatie
Bijdrage aan het project:
Vanuit regio Noord-West tijdens de tenderfase aan het ontwerpteam Cluster Grond en Wegen toegevoegd om vanuit uitvoeringsoogpunt mee te kijken naar planning, verkeersafwikkeling, faseringen en verkeersmaatregelen.
Naam: Arrien Borst
Afstudeerjaar: 1990
Werkgever: Arcadis
Functie: senior projectleider Stedelijk water
Bijdrage aan het project:
Ik heb aan twee kanten gezeten: ik zat in de expertgroep verkeer, die de contracteisen voor verkeer tijdens de uitvoering heeft uitgewerkt en nu ben ik als projectleider stedelijk water bezig met de uitwerking van het ontwerp van de waterhuishouding en de afwatering.
Naam: Vincent Dijkdrenth
Afstudeerjaar: 2003
Werkgever: Waternet
Functie: Medewerker Planadvies
Bijdrage aan het project:

Vanuit Waternet geef ik namens het hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht wateradvies (o.a. waterkwantiteit / waterkwaliteit / waterkeringen) op het project van de 2e Coentunnel en de Westrandweg.

Bij de noordelijke toerit van de 2e Coentunnel ligt een waterkering die door de bouw van de 2e Coentunnel moet worden verlegd. Het bestuur van het hoogheemraadschap moet hier goedkeuring voor verlenen en ik verzorg daarvoor het bestuurlijke traject.

Daarnaast beoordeel ik samen met de keurvergunningverlener de waterhuishoudkundige inrichting rond het hele traject van het project van de 2e Coentunnel en Westrandweg.

Naam: Marten Kingma
Afstudeerjaar: 1987
Werkgever: Bouwkundig Kalkulatieburo Schagen
Functie: Directeur
Bijdrage aan het project:

Ons bureau heeft in de Tenderfase deelgenomen aan variantenstudies en heeft op basis van VO ramingen gemaakt voor de aanpassingen en nieuwbouw van de aansluitende kunstwerken en geluidschermen A10 en A8.

De huidige situatie
De huidige situatie