Niet ingelogd

Project Waterbodemsanering, 5 percelen

Baggeren van 225.000 m3 baggerspecie uit de wateren in en rond Alkmaar (Hoornse Vaart, NH Kanaal en stadswateren). Voorts aanbrengen van oeverbescherming en het veiligstellen van NGE (Niet Gesprongen Explosieven) in de baggerspecie.

Opdrachtgever: Provincie NH, HHNK, Gemeente Alkmaar
Uitvoering: de Vries & van de Wiel

Bijdragen

Naam: Ton Verduin
Afstudeerjaar: 1991
Werkgever: de Vries & van de Wiel
Functie: Projectmanager
Bijdrage aan het project:
Ik ben op dit werk de projectmanager, alsook voor het baggerproject "Baggeren NH Kanaal Amsterdam - Akersloot" (ca. 330.000 m3 baggerspecie).